ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Total Joint Clinical and Research, Hennepin Country Medical Center, Minneapolis, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
- Clinical Orthopaedic Surgery and Biomechanics Research, Midwest Orthopaedic Research Foundation, Minneapolis, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2538-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Adult Reconstructive Surgery
- Hip & Knee Arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค