นพ. เคน ศรีมนูญธิผล

Specialty: ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 11:0008:0011:00Medical Clinics (BIC 15D)
Mon216:30 - 20:0016:3020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu516:30 - 20:0016:3020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค