นพ. เขษม์ชัย เสือวรรณศรี

Specialty: ประสาทวิทยา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cognitive and Behavioral Neurology Research Fellowship, University of Florida, College of Medicine and Affiliated Hospitals, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cognitive and Behavioral Neurology
- Alzheimer disease
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu508:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri608:30 - 15:3008:3015:30Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat708:00 - 15:0008:0015:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค