นพ. เขมชาติ พงศานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advance Pediatric Intensive Care Medicine, McGill University, Montreal Children's Hospital, ประเทศแคนาดา, 2556 - 2557
+ See More
Day Time Location
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17B)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค