พญ. ขวัญศิริ นราจีนรณ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2557
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคหัวใจ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2555 - 2557
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค