นพ. กิตติ สุรพัฒนานนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Surgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2548 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiovascular thoracic surgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2552 - 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Surgery
- Laparoscopic Surgery
- Trauma
- Thoracic Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค