ทพ. กิตติ ต.รุ่งเรือง

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- Periodontics, Indiana University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค