นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบุญ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2531
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiovascular Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2534
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค