นพ. โกมล วงศ์ศรีศาสตร์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2519
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โภชนาการ
+ See More
Day Time Location
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17A)
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17A)
Sun108:00 - 18:0008:0018:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค