ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2516
แพทย์ประจำบ้าน:
- Internal Medicine, Tulane University, Touro Infirmary, New Orleans, Louisiana, USA, 2519 - 2521
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, West Los Angeles, VA Medical Center, Department of Medicine, Los Angeles, California, USA, 2521 - 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2524
- สาขา Clinical Cardiac Electrophysiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Thu509:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Fri609:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Sat709:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
Sun109:00 - 17:0009:0017:00Heart Center (BIC 14D)
ศูนย์รักษาโรค