รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2533
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2536 - 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rhinology and Skull Base Surgery (Conducted by Richard Harvey), St Vincent Hospital, Raymond Sacks, Concord Hospital and George Marcell, Sydney Hospital, Australia, พฤษภาคม 2553 - พฤษภาคม 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Rhinology
- Skull Base Surgery
+ See More
ศูนย์รักษาโรค