นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550
- สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
- สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Geriatric Medicine, University of Hawaii, John A. Bruns School of Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550-2551
- Critical Care Medicine, University of Pittsburgh Medical Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Rapid Response Team
- ภาวะสมองเสื่อม
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat708:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค