รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2542
ตำแหน่งทางวิชาการ:
- รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ภาวะหมดประจำเดือน
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค