รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2530
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศอังกฤษ, 2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคต่อมลูกหมาก, การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค