น.อ.พิเศษ นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Electrophysiology, University of Colorado, สหรัฐอเมริกา, 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Cardiac Electrophysiology
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค