รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of London at Westminster, Hospital, UK, 2512
วุฒิบัตร:
- FRCS, ประเทศอังกฤษ, 2518
- MD Thesis, ประเทศอังกฤษ, 2525
การศึกษาหลังปริญญา:
- ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไปและโรคมะเร็ง, 2522
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรคมะเร็ง, การผ่าตัดเต้านมและระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
+ See More
Day Time Location
Mon215:00 - 19:0015:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed415:00 - 19:0015:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri617:30 - 19:1017:3019:10Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค