นพ. กฤษณ์ กิติสิน

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Georgetown University Medical Center, Washigton, DC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Surgery, Georgetown University Medical Center, Washington DC, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, University of Pittsburgh School of Medicine, PA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553 - 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Surgical Oncology
- HPB
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค