ผศ.นพ. กฤตยา กฤตยากีรณ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Vascular Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Trauma and Critical Care, Stanford University School of Medicine Critical Care and Trauma, California, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
- Fellow of the American College of Surgeons (FACS), ตุลาคม 2559
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Endovascular Surgery
- เส้นเลือดขอด
- เส้นเลือดสำหรับฟอกไต
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค