ผศ.พญ กฤตยา สุธีโสภณ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: ญี่ปุ่น, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
- Ph.D. Molecular Biology in Jichi Medical School, ญี่ปุ่น, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2553-2554
- การรักษาโรครูมาตอยด์และเสริมความงาม, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย, 2554
- Acupuncture and Herbal Medicine, สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร, 2554
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค