นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคหัวใจของเด็ก 2537-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน
+ See More
Day Time Location
Sun116:00 - 18:0016:0018:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค