ทพญ. กุลทิพย์ กุลพงษ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
- Master of Science of Operative Dentistry, Indiana University School of Dentistry, Indianapolis, สหรัฐอเมริกา,
2538-2540
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมบูรณะ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endodontic Program, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา, 2543
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค