พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Charing Cross and Westminster Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศอังกฤษ, 2543 (Member of Royal College of Physicians, UK)
การศึกษาหลังปริญญา:
- Geriatric Medicine, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคสมองเสื่อม
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed409:30 - 12:3009:3012:30Medical Clinics (BIC 15B)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค