พญ. ลินดา บราวน์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellow in Abdominal Imaging, University of Maryland Medical System, Baltimore, MD, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538-2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Uniformed Service University, Maryland, สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cancer Screening
- Liver Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค