นพ. มนัสวี โกวิทยา (นพ.)

Specialty: เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยายาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
- Master of Science in Aerospace Medicine, Wright State University, Dayton Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2538-2540
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2536
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Hyperbaric Medicine, Nix Wound Care & Hyperbaric Medical Center, San Antonio, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2545
- Oil & Gas UK Doctors Training Workshop of Continuing Professional Development (CPD), ประเทศอังกฤษ, 2555
+ See More
Day Time Location
Mon206:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu506:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri606:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun106:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค