รศ.นพ. มารุต อรุณากูร

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Foot and Ankle Fellowship, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa, สหรัฐอเมริกา, พฤศจิกายน 2553 - ตุลาคม 2555
- Fellowship in Orthopaedic Biomechanics Research, University of lowa Hospitals and Clinics, lowa, สหรัฐอเมริกา, พฤศจิกายน 2553 - ตุลาคม 2555
วุฒิบัตร:
-สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Foot and Ankle Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค