ผศ.นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- AO, BG Unfallklinik, Technical University Munich, เยอรมัน, 2545
- Orthopaedic Shoulder Surgery, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, สหรัฐอเมริกา, 2546
- Sports Medicine & Shoulder Surgery, Harvard Shoulder Service, Massachusetts General Hospital, Harvard University, สหรัฐอเมริกา, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Sports Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Techniche Universtat of Munchen, Germany, 2002
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthroscopic Surgery
- Shoulder Pain, Shoulder Instability, Shoulder Stiffness
- Sport Injuries (Ligament, Cartilage, Meniscus Injuries)
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค