พญ. มัทนา หาญวนิชย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, The Johns Hopkins University, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2526-2527
+ See More
Day Time Location
Mon213:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue313:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri613:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat713:30 - 15:3013:3015:30Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค