นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Vascular Surgery, University Hospital of Wales, สหรัฐอเมริกา, 2542
- General Surgery, International College of Surgeon, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา, 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Vascular Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast & Vascular Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu516:00 - 18:3016:0018:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri616:00 - 18:3016:0018:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun109:30 - 11:3009:3011:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค