พญ. มยุรีวรรณ ต๊ะเพย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Radiology, The Massachusetts General Hospital, Boston, สหรัฐอเมริกา, สิงหาคม 2555 - กรกฎาคม 2556
- Cardiac Magnetic Resonance, Children's Hospital Boston, Department of Cardiology, United States, สิงหาคม 2556 - ตุลาคม 2556
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2550
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 17:0008:0017:00Radiology - For Appointment
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Radiology - For Appointment
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Radiology - For Appointment
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Radiology - For Appointment
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค