นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Cebu Institute of Medicine, ประเทศฟิลิปปินส์, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็ก, University of North Carolina, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคระบบทางเดินอาหารในเด็กและโรคตับในเด็ก
- โภชนาการในเด็ก
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค