นพ. มนตรี สุริยาอมฤทธิ์

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ฮินดิ, ปัญจาบี, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, The University of New South Wales, ออสเตรเลีย, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Mon218:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Tue307:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Tue318:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Wed407:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Wed418:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Thu507:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Thu518:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Fri607:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Fri618:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sat707:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sat718:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sun107:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sun118:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
ศูนย์รักษาโรค