นพ. ณัฐพร แสงเพชร

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Division of Arthroscopy & Athletic Injuries, The University of British Colombia, Canada, 2006-2007
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค