ทพญ. นัยนา วิวัฒน์พัฒนกุล

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค