นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค