พญ. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- Nuclear Medicine, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Radionuclide therapy
- Nuclear Medicine : Oncology imaging
- Nuclear Medicine : Pediatric imaging and radionuclide in pediatric oncology
- Thyroid disease
+ See More
Day Time Location
Fri609:00 - 18:0009:0018:00Radiology - For Appointment
Sat709:00 - 18:0009:0018:00Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค