พญ. นภัสกรณ์ โกมารทัต

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neurological Rehabilitation : Stroke , SCI
- Musculoskeletal Rehabilitation Pain
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค