นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2554
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค