พญ. นฤตยา วโรทัย

Specialty: อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏเกล้า, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, St. Elizabeth Health Center, Youngstown OH, สหรัฐอเมริกา, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
การศึกษาหลังปริญญา:
- Nephrology, Tufts Medical Center, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
- Geriatric Medicine, Massachusette General Hospital, Harvard University, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2559 - 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Nephrology
- Geriatirc
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 17:0013:0017:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค