นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2512
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2517
- สาขาโลหิตวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2519
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- โลหิตวิทยา, The Bronx-Lebanon Hospital, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516-2518
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- มะเร็งวิทยาทั่วไป
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 14:0013:0014:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค