นพ. นที มีพร้อม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช, 2555
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- แพทย์เวชศาสตร์การบิน
- Advance Cardiac Life Support
- Advance Trauma Life Support
+ See More
Day Time Location
Mon206:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu506:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri606:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat706:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค