นพ. ณธพณ จันทรเสโน

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hand and Microsurgical Reconstruction, โรงพยาบาลศิริราช, 2541-2542
- AO Hand & Upper Extremity, Indiana Hand Center, Indianapolis, Indiana, สหรัฐอเมริกา, 2543-2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Microsurgical reconstruction in hand surgery
- Wrist surgery and Elbow surgery
- Minimal invasive surgery in Carpal tunnel syndrome
- Wrist Arthroscopy
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค