นพ. ณวรา ดุสิตานนท์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2545 - 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparascopic Colorectal Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri615:00 - 18:0015:0018:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค