รศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา และภาวะหมดประจำเดือน
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค