ทพญ. นิราภร ชมพูทวีป

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมหัตถการ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Dentistry
- Operative Dentistry
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค