ทพญ. ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2544 - 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2548
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค