นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขา Medical Genetics, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Clinical Genetics, Dysmorphology, Inborn errors of metabolism
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค