ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2541
- สาขาทันตกรรมจัดฟัน, สหรัฐอเมริกา, 2542
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
+ See More
Day Time Location
Thu516:30 - 20:3016:3020:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค