นพ. นนท์ วัจนพรศาล

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Critical Care Medicine, University of Pittsburgh Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2549-2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ARDS
- SEPSIS
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค