รศ.นพ. นพดล สโรบล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of London, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา, ประเทศอังกฤษ, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- MRCOG, UK
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Labor care and Vaginal Birth
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค