พญ. นพวรรณ กิติวัฒน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: เคนโตนิส(จีน), อังกฤษ, ฮกเกี้ยน(จีน), แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2522
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2547
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
Certificate of Intensive Diabetes Care, EMC, UWA, Australia
Certificate of Intensive Diabetes Care, IDC WHO Collaborating Center
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Obesity, Diabetes, Diabetic Complications, Insulin pumps, Thyroid Fine Needle Biopsy
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed408:30 - 13:0008:3013:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:30 - 13:0008:3013:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค